AANLYN REGISTRASIES / INSKRYWINGS

GRAAD 8 VIR 2021

OOP VANAF

25 JUNIE 2020

Stap 1

Registreer  

Registreer u kind SLEGS VANAF 25 JUNIE 2020 aanlyn op GDE Admissions se webstuiste:

Registreer 2021

GDE Hulp gids 

Hulp gids vir aanlyn GDE REGISTRASIE:
Laai GDE Hulpgids vir aanlyn registrasie 2021 af

Laai Hulp Gids af

ONTHOU ASB

• Webtuiste mag struikel en toegang vertraag weens oormaat mense wat almal op 25 Junie 2020 met eens wil registreer. Wees asb rustig en probeer dan dag of twee later wanneer die “rush” verby is. Jou kind se plek sal nie hierdeur verbeur of beinvloed word – dit is nie “first come first serve” nie, so moet dus nie onnodig bekommerd raak indien jy vir eers sukkel om aanlyn te kan kom.

• Gebruik rekenaar met vaste internet konneksie eerder as selfoon om aanlyn te registreer. Indien u nie alternatief het as selfoon moet u verseker u toestel se sein is tydens hele aanlyn-proses op volkrag en nodige data is beskikbaar. Dit is ons ondervinding dat onderbrekings van sein en data wat verlore gaan tydens aanlyn-proses probleme in die verlede veroorsaak het met aansoeke.

• Selfoonnommer wat gebruik word tydens invul van aanlyn inligtingsvorm moet kontaknommer wees wat teen alle tye beskikbaar is vir korrespondensie vanaf GDE wat per SMS gestuur sal word deur die loop van die jaar. Hierdie inligting gaan u as ouer ingelig hou van u kind se aansoek en enige verdere stappe/prosesse wat volg na die aanlyn registrasie. M.A.W moet asb nie net enige selfoonnommer gebruik van byvoorbeeld vriend of vriendin wat aanlyn namens u doen, of kontaknommer van enige soort net vir die bloot gebruik van ‘n nommer om vorm te voltooi. Dit MOET kontaknommer wees waarby u teen alle tye inligting kan ontvang.

BELANGRIK

Maak asb nota van die volgende inligting nadat aanlyn registrasie voltooi is en berg dit veilig – hierdie inligting gaan deurlopend benodig word vir u kind se inskrywing tot Graad 8:

GDE Verwysingsnommer ontvang nadat aanlyn registrasie voltooi is
(Voorbeeld: WA350116/08/190520/091522)
GDE “Username” (Deur u gekies)
GDE “Password” (Deur u gekies)

Stap 2

elektroniese inskrywings

Voltooi ons elektroniese Hoërskool Hugenote inskrywingsvorm:

Aanlyn inskrywingsvorm

SCADSYS
HULP GIDS  

Hulp gids vir aanlyn SCADSYS INSKRYWING: 

SCADSYS Hulp Gids 

Of

Per hand inskrywings

Inskrywingsvorm kan ook afgelaai word om per hand VOLLEDIG te voltooi.

Inskrywingsform

Bogenoemde ingevulde vorm, insluitend stawende dokumente, kan dan by skool ingehandig word by Me. Natasha Diesel – MOET ASB NIE net by ontvangs aflewer.

Harde kopieë van inskrywingsvorms is ook aan omliggende laerskole gestuur om aan Graad 7 leerders uit te deel.

BAIE BELANGRIK

Hetsy u gebruik maak van elektroniese- of harde kopië vorm MOET U ASB verseker dat ALLE inligting ingevul is.
Al die stawende dokumente MOET gelaai of aangeheg wees.
ALBEI ouers, ongeag of hul getroud, geskei of vervreemd is van mekaar se gegewens MOET voorsien word, behalwe in geval van oorledenes.
Indien ouers geskei is, sal BEIDE ouers ‘n bewys van adres moet voorsien.

ONS HELP GRAAG

Indien u GEEN bronne het om aanlyn registrasie- of inskrywing te doen, is u welkom om skool te besoek. Ons het Inskrywing-span tot u beskikking om u kind aanlyn te registreer en ons sal ook die elektroniese inskrywingsvorm behartig terwyl u wag. Al wat u nodig het om te doen is om afskrifte van die stawende dokumente saam te bring – verwys na ‘STAWENDE DOKUMENTE’.

STAWENDE DOKUMENTASIE BENODIG VIR INSKRYWINGS

1) Afskrif van ALBEI ouers se identiteitsdokumente – doodsertifikaat indien ouer/s afgesterwe het.
                                                                       OF
                Wetlike voog se identiteitsdokument EN hofbevel waarby voogskap bevestig is.
2) Afskrif van leerder se geboortesertifikaat.
3) Afskrif van leerder se rapport van huidige skool (Eerste kwartaal)
4) Bewys van verblyf / adres (Water & Ligte rekening, bankstaat, huurooreenkoms of SAPS affidavit wat adres bevestig) - Géén ander bewyse sal aanvaar word.

Vir enige verdere navrae verwys na ons webtuiste koppel ‘KONTAK ONS’
of skakel ons by (011) 811 1390/1 – Me. Natasha Diesel.