Die legende leef voort

Hoërskool Hugenote

Tuisblad Akademie Kultuur Sport Algemeen Argief Kontak Ons

PRESTIGE - AAND 2015


Stefani Nel – Redenaar van die jaar

Eric de Villiers - Beste vordering as Tenoor, Senior Kultuurseun van die jaar

Armand Vorster - DK Seun van die jaar

Danielle Jansen - Wisseltrofee vir 5 jaar volgehoue deelnameZanté Kruger - Jonge juffie van die jaar, Koordogter van die jaar

Simone Vergotini - DK Dogter van die jaar

Violanta Odendaal – Junior Kultuurdogter van die jaar

Tristan Slater – Beste vordering in Bas

Adelé Boshoff – Beste Vordering in Sopraan

Chanté Horn - Beste vordering as Alt, Senior Kultuurdogter van die jaar

Nevlin Grobler – Koorseun van die jaar

KULTUUR 
Werner van Schalkwyk-
Junior Kultuurseun van
die jaar

Oud Hugie?

Kliek hier

Kliek hier

U is besoeker No: nommer

Skoollied:

C.M. Van den Heever