Die legende leef voort

Hoërskool Hugenote

Tuisblad Akademie Kultuur Sport Algemeen Argief Kontak Ons

VAKKEUSES VIR LEERDERS

Graad 10, 11 en 12:


Verpligte vakke:


Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid


Keuse vakke:


Ekonomiese en bestuurswetenskappe:

Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidstudies,

Toerisme


Menslike en Sosiale Wetenskappe:

Geografie


Fisiese Lewens en Rekeningkudige Wetenskappe:

Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie,

Rekenaartoepassingstegnologie


Ingenieurs en Tegnologie:

Ingenieurs- Grafika en Ontwerp
Siviele Tegnologie


Dienste:

Verbruikerstudies


Kuns:

OntwerpAddisionele Wiskunde, Spraak en Drama mag met toestemming

as ekstra vakke geneem word

Graad 8 en 9:


Taal, geletterdheid en kommunikasie

Natuurwetenskappe

Menslike en Sosiale Wetenskappe

Kuns en Kultuur

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Wiskunde geletterdheid, Wiskunde en

Wiskunde Wetenskappe

Lewensoriëntering

Oud Hugie?

Kliek hier

Kliek hier

U is besoeker No: nommer

Skoollied:

C.M. Van den Heever